מיני מחפר קייס CX55B

יונדאי תייצר מיני מחפרים עבור CASE ו-New Holland

קונצרן CNH הבי"ל, בבעלות פיאט האיטלקייה, יחד עם ענקית הציוד המכני ההנדסי הקוריאנית יונדאי (Hyundai Heavy Industries), הודיעו על הסכם שיתוף פעולה ארוך טווח בעניין ייצור ופיתוח משותף של מיני מחפרים. ההסכם הוא לעשר שנים עם אפשרות הארכה לשלוש שנים נוספות, ומתייחס למותגים CASE Construction ו-New Holland Construction המאוגדים תחת חטיבת CNH Industrial ב-CNH.
למרות שבאופן רשמי הוצהר על "פיתוח, תכנון וייצור משותפים", בפועל ייוצרו רוב הכלים על ידי יונדאי, במפעלי יונדאי, ומיעוט במפעלי CNH באירופה ובארה"ב. ההסכם יכלול בסופו של דבר 14 דגמים, במשקלי עבודה שבין 1.0 ל-6.0 טון.
למרות שקונצרן CNH כולל תחת כנפיו אי אלו מותגי עבר קטנים שהתמחו בציוד מכני הנדסי (שנבלעו בתוך יצרנים אחרים בקונצרן), מזה שנים מסתמך תחום המחפרים הזחליים ('באגרים') והמיני מחפרים על ניסיון וייצור חיצוני. שיתוף הפעולה הוותיק ביותר הוא עם סומיטומו (Sumitomo) היפנית המייצרת עבור CNH – תחת שם המותג CASE – מחפרים (במשקלי עבודה שבין 7.0-80.0 טון) מאז 1992. קובלקו היפנית (Kobelco) מייצרת אף היא עבור קייס, תחת השם והצביעה של קייס, באגרים גדולים מאז 2001 ועבור ניו הולנד – מאז 2002. זמן קצר לאחר מכן החלה קובלקו גם לייצר מיני מחפרים עבור CNH ששווקו ונמכרו תחת שמות שני המותגים – קייס וניו הולנד. שיצוף הפעולה עם יונדאי אינו חדש אף הוא, מאחר ויונדאי מייצרת חלק מהיצע המעמיסים האופניים (שופלים) של קייס מאז 2007. היצע חדש של מחפרים בינוניים (13.0-35.0 טון) מיוצר על ידי סומיטומו מאז 2014.

מיני מחפר ניו הולנד E10SR

מיני מחפר ניו הולנד E10SR

בשלב ראשון תחל CNH לשווק 4 דגמי מיני מחפרים שייוצרו במלואם על ידי יונדאי תחת שמות המותג CASE ו/או New Holland – בקונצרן טרם פרטו בסעיף זה, ולא ברור האם מדובר בשיווק הדגמים תחת שם מותג אחד בלבד או תחת שני שמות המותג, קייס וניו הולנד. 10 דגמים נוספים ייוצרו ביונדאי, יועברו למפעלי CNH השונים בחלקים, ויורכבו על ידי CNH, כולל הצביעה המאפיינת ועדכונים שונים נוספים. שיתוף הפעולה יכלול בנוסף גם רענון מקיף של ההיצע הקיים שיבוצע במשותף, תוך פיתוח וניצול ידע משותף.
ההסכם בין שני הקונצרנים מסתמן ככדאי ומשתלם לשני הצדדים, שכן עבור קייס מדובר בחיזוק תחום בו ליונדאי ניסיון ויכולות טובים בהרבה, וניצול ידע זה יחסוך ל-CNH הון עתק שהיה נדרש להשקעה בפיתוח כלים חדשים. עבור יונדאי מדובר בגידול הכנסה מובטח לעשור הקרוב, עם תחזית של הכפלת כמות ייצור המיני מחפרים שלה.
"אנו מזהים מגמה של יציבות והתחזקות סגמנט המיני מחפרים בעתיד, לבטח ביחס לכלל שוק הציוד המכני ההנדסי", נאמר בהודעה מטעם יונדאי בהקשר זה. "התחזית שלנו אומרת כי מכירות כלים אלו יגדלו באופן יציב בעתיד הקרוב ואף הרחוק יותר, ולכן נראה לנו כי שיתוף פעולה שכזה הוא בגדר Win-Win עבור שני הצדדים". בעוד שב-CNH ייהנו במסגרת שיתוף הפעולה מהניסיון הרב של יונדאי בתכנון ובניית מחפרים/מיני מחפרים, נרמז כי יונדאי מצידה מעוניינת בניסיון הרב ובמגוון שיש ל-CNH להציע בתחום המנועים לציוד כבד, דרך חטיבת FPT (Fiat Powertrain Technologies) של פיאט. ייתכן בהחלט שבעתיד ישתפו שני הקונצרנים פעולה גם בתחום פיתוח וייצור מנועים לצמ"ה. ב-CNH מרוצים לא פחות, ובהודעה מטעמם לעיתונות נאמר כי "שיתוף פעולה זה יחבר בין הידע הרב, הניסיון וההתמחות של שני הקונצרנים המובילים בתחומי הציוד המכני ההנדסי לטובת פיתוח וייצור ציוד מתקדם, איכותי, יעיל ותחרותי יותר בעתיד; שיתוף הפעולה יצמצם את הפערים בין עלויות ותמחור ציוד המיוצר במקומות שונים בעולם, יאפשר תגובה מהירה יותר לשינויים בשוק ובעיקר יחסוך עלויות רבות בתחום הפיתוח, הייצור והשינוע".
כלים ראשונים פרי שיתוף הפעולה בין יונדאי ל-CNH יגיעו לשוק כבר במהלך החודשים הקרובים, בתחילת 2017.