JCB 19C-1 E-TEC

JCB החלה בייצור מיני מחפר חשמלי

JCB 19C-1 E-TEC

JCB 19C-1 E-TEC

JCB הבריטית מודיעה כי הוחל בייצור המיני מחפר החשמלי הקומפקטי JCB 19C-1 E-TEC שנחשף בתחילת השנה. מדובר במיני מחפר בקטגוריית המשקל של 1.9 טון בקירוב, והוא מיועד בעיקר לעבודות בתוך מבנים או בסביבת בני אדם – או בכל מקום בו יש מגבלות רעש ופליטת מזהמים, וזאת הודות למקור האנרגיה שלו – מצברים נטענים. המיני מחפר החשמלי מתיימר להציע זמן עבודה של עד 8 שעות ברצף, לפני שתידרש טעינה מחדש.
למרות ההתאמה והייעוד לפעול במקומות סגורים מתאים הג'י.סי.בי 19C-1 E-TEC החדש גם לעבודה בחוץ, תחת פגעי מזג האוויר, ללא חשש. כך שניתן להשתמש בו גם בשימוש קונבנציונלי וכמובן גם בשימוש משולב – בפנים ובחוץ. בחברה מדגישים כי המיני מחפר החשמלי מייצר פחות מחמישית הרעש אותו מייצר כלי מקביל, מונע מנוע דיזל.

JCB 19C-1 E-TEC

JCB 19C-1 E-TEC

לכלי יש 3 מצבי עבודה – נמוך, רגיל וגבוה – אותם יכול המפעיל לבחור, בהתאם לצורך. כאשר תידרש מלוא העוצמה של הכלי העבודה תתבצע במצב 'גבוה' ובמקביל צריכת הסוללות תגבר. במצב 'נמוך', כאשר העומס נמוך יותר, יצרוך הכלי פחות חשמל וזמן הפעולה יעלה. עומק החפירה המרבי עומד על כ-2.9 מ'. המיני מחפר החשמלי יוצע עם עמדת מפעיל פתוחה, או סגורה וממוזגת.
ג'י.סי.בי 19C-1 E-TEC ייטען למצב מלא ממרוקן לגמרי תוך 8 שעות משקע חשמל רגיל, ותוך שעתיים בלבד משקע מיוחד לטעינה מהירה. הסוללות הנטענות מיועדות לשרוד מחזור חיים מלא של הכלי, קרי: לא תידרש החלפתן, על פי היצרנית.
מיבואנית JCB לארץ, חברת קומסקו, נמסר לנו כי ייבוא מיני מחפר חשמלי זה נשקל בחיוב בשנה הבאה (2020). נמשיך נעדכן