Schwing TP 100

הקומפקטית של Schwing

Schwing הגרמנייה משיקה משאבת בטון קומפקטית נגררת בשם TP 100. ב-Schwing מגדירים דגם זה כ"פיתוח קונספט חדש בתחום המשאבות הניידות" וזו המשאבה הקומפקטית הניידת הראשונה מתוצרת היצרנית; המשאבה הניידת מתיימרת לדעת לעבוד עם חומר נוזלי לגמרי ועד לחומר מגורען בקוטר חצץ של עד 25 מ"מ ליחידה.

Schwing TP 100

Schwing TP 100

שם הדגם – TP – הוא קיצור של trailer pump, בשל היותה של המשאבה נגררת. המשאבה מוצעת עם שלוש אפשרויות הינע: שני מנועי דיזל או מנוע חשמלי, לפי בחירת הלקוח ודרישותיו. בסעיף הביצועים מצהירים ב-Schwing על ספיקה של עד 20 מ"ק לשעה ולחץ מרבי של 85 באר.
ב-Schwing טרם פרסמו פרטים טכניים או ביצועים אך מדגישים כי בתכנון ובניית המשאבה הושם דגש עיקרי על נוחות וקלות התחזוקה באתר העבודה; הגישה למכלולים השונים, למדדים ולנקודות הרלוונטיות לטיפולים מתיימרת להיות נוחה וקלה. גם המרכב והמכלולים החיצוניים תוכננו ונבנו באופן שמקטין למינימום את סיכויי הפגיעה או הנזק, כפי שמצופה מכלי שאמור לפעול באתרי בנייה עם מוגבלות בניידות וביכולת התמרון.
יבואנית Schwing לארץ היא חברת מ. בר.