Baoli חדשים לאירופה

מלגזון באולי EP20

מלגזון באולי EP20

באולי (Baoli) הסינית משיקה צמד מלגזות מפעיל הולך המיועדות לשוק האירופאי תחילה. מדובר ב-ES15 וב-EP20 החדשות, בעלות כושר הרמה של 1.5 ו-2.0 טון בהתאמה. צמד המלגזות החדשות מצטרפות להיצע הרחב של באולי המכסה טווחי הרמת מטען ממשקל טונה אחת ועד 10 טון. כ"מוצר לאירופה" מדגישים אצל היצרנית כי חלקים מהמלגזות מיוצרים בגרמניה, דוגמת יחידת ההיגוי והשליטה ב-ES15, למשל.
מלגזון באולי ES15

מלגזון באולי ES15


כמלגזות מפעיל הולך המיועדות לתפקד במקומות צרים מוצעים כאן רוחב חיצוני מרבי של 730 מ"מ ב-EP20 ו-850 מ"מ ב-ES15. בשתי המלגזות משרת מנוע דומה: AC 24V 1.3KW ולשתיהן מרכז כובד דומה, בן 600 מ"מ. היצרנית מדגישה את הנדסת האנוש המתקדמת המיושמת בעיצוב צמד המלגזות החדשות, המאפשרת בין השאר תפעול נוח הן לימנים והן לשמאלים בשל ריכוז כל הפקדים בקצה הזרוע, ובכלל זה אפילו תא לאחסון כלי כתיבה או כלי אחרים, מבטיחים בבאולי.