וולוו משאיות: סימני התאוששות

וולוו משאיות - סימני התאוששות

וולוו משאיות – סימני התאוששות

לאחר תקופה קשה, שאף הובילה לצמצום וסגירת פסי ייצור, מדווחים בוולוו על סימני התאוששות מעודדים. מנתוני המכירות בחודש אפריל המתפרסמים עתה מדווח יצרן המשאיות השבדי על גידול משמעותי של 13% במכירות המשאיות, בהשוואה לנתוני אפריל 2012. למרות שבאירופה וצפון אמריקה נמשכה מגמת ההאטה עם כ-3% פחות משאיות שנמכרו בכל אחד משווקים אלו, ההצלה מגיעה מדרום אמריקה, כאשר בברזיל לבדה נמכרו 1,882 משאיות (עלייה של 123% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד) ובסה"כ נמכרו בדרום אמריקה כ-2,280 משאיות – עלייה של 88%.
בוולוו עדיין מייצרים בתפוקה חלקית לאחר שנת 2012 קשה מאוד עם צניחה תלולה במכירות כמעט בכל העולם. אצל הנהלת היצרן מאמינים כי ההערכות המוקדמת וראיית הנולד – כמובן שיחד עם הנתונים העדכניים המעודדים – מסמנים יכולת התגברות נכונה וראויה למשבר.