JCB ניצחה את מניטו בבית המשפט

שתי מתחרות – מהדומיננטיות בתחום ייצור המעמיסים הטלסקופיים – מניטו הצרפתייה ו-JCB הבריטית, נפגשו בבית משפט בצרפת, כאשר האחרונה יוצאת כשידה על העליונה. הסיפור מעורר עניין רב בקרב המדיה המקצועית באירופה ובצפון אמריקה. על פי פסק הדין כמו גם תגובת המפסידה, מניטו, הסיפור מעורר תשומת לב יותר מן הפאן הרכילותי והעקרוני, ופחות מבחינה מעשית, בדמות שינויים מהותיים שיבוצעו בציוד האמור. ולפרטים:

מעמיס טלסקופי JCB

מעמיס טלסקופי JCB


JCB תבעה את מניטו על שימוש בפטנט הרשום על שמה המיושם במעמיסים הטלסקופיים מתוצרתה, ובית המשפט הוציא צו מניעה האוסר על היצרנית הצרפתייה להשתמש במערכת הבטיחות והבקרה Longitudinal Load Movement Control, או בקיצור – LLMC. האיסור להתקין במעמיסים מתוצרת מניטו, לשווק, להשכיר ולמכור אותם עם מערכת ה-LLMC נכנס לתוקף מעכשיו (אמצע מרץ 2019). מדובר במערכת משמעותית הן מבחינה בטיחותית והן מבחינת מיקסום התפוקה בעת העבודה: היא כוללת חיישני עומס ומשקל המותקנים על הסרן האחורי והמודדים ללא הרף את המשקל עליו. המערכת מחוברת אל המשאבה ההידראולית, וברגע שהיא מזהה ירידת משקל מעבר לרף מסויים, קרי: החלק האחורי עלול להתרומם עם הרמת המטען, היא מזהירה את המפעיל באמצעים קוליים ו-וויזואליים, מאטה את פעולת המערכת ההידראולית ובמידה והמפעיל אינו נוקד יוזמה – עוצרת עת פעולת ההרמה. בכך מונעת המערכת סכנת התהפכות לפנים כתוצאה מהעמסת יתר. יצויין כי המערכות המודדות עומס על הכף עצמה מקובלות ונפוצות יחסית, כאשר הן מתייחסות למשקל המותר להעמסה – על פי פרמטרים קבועים – ביחס למשקל הכלי. מערכת ה-LLMC פעולת באופן ייחודי על "ירידה במשקל" מאחור, מה שמסמן סכנת התרוממות של הסרן האחורי וכפועל יוצא – בכנת התהפכות לפנים. המערכת אינה קשורה למערכת בקרת העומס המוכרת הפועלת על הזרוע עצמה, וייחודה בכך שהיא בוחנת בכל רגע נתון את האחיזה של הגלגלים האחוריים בקרקע, במישרין, כמו גם ביכולת לנתק אותה בעת נסיעה בשטח משובש, למנוע נעילות מיותרות של המערכת – תכונה העומדת בלב הפטנט שנרשם על ידי JCB. כאמור – JCB היא בעלת הפטנט על מערכת זו, והיא היחידה לה מותר להשתמש בה בכלים מתוצרתה.
מעמיס טלסקופי מניטו

מעמיס טלסקופי מניטו


בית המשפט הצרפתי קבע כאמור שתביעתה של JCB מוצדקת, וקבע שמניטו תיאלץ לחדול מלהשתמש במערכת בכליה באופן מיידי. כמו כן נקבעו ליצרנית הצרפתייה לשלם את הוצאות המשפט.
בעקבות פרסום פסק הדין פרסמה מניטו הודעת תגובה משלה, ועיקרה: "החלטת בית המשפט חלה על מערכות בקרה (LLMC) המשולבות בדגמים מסוימים שיוצרו ונמכרו לפני אוגוסט 2017. ייצור דגמים אלו הופסקו באוגוסט 2017 ואינם מיוצרים עוד על ידי מניטו BF". זאת אומרת, על פי מניטו, שלהחלטת בית המשפט לא תהיה כל השפעה על מוצרי החברה ד'היום והעתידיים.