Continental Port Plus compound

קונטיננטל מציגה: Port Plus


קונטיננטל חושפת ברוטרדם שבהולנד טכנולוגיית צמיגים חדשה שפותחה והמיועדת לשרת בצמיגים למלגזות, מנופים ניידים ולרכבי גרירה בנמלי ים. הטכנולוגיה החדשה מכונה Port Plus והצמיגים בהם היא תיושם מוצעים בכמה סדרות ובמידות רבות – בהתאם לייעודם הסופי, כאשר המשותף לכולם הוא תרכובת הגומי והמבנה הפנימי הייחודיים. בקונטיננטל טוענים כי תרכובת הגומי החדשה מציעה יכולות עמידה גבוהות ביותר כנגד בלאי, היסדקות ושחיקה. פיתוח התערובת המיוחדת יחד עם שיטות בניית הצמיג הרלוונטיות מתבססות על תנאי הקיצון שצמיגים כאלו חווים על פי רוב, תנאים הנובעים מהשילוב בין משקלים גבוהים מאוד ונסיעה על מצע חלק ונוקשה.
כפועל יוצא מהווה החום מרכיב משמעותי בפגיעה בצמיג ובקיצור אורך חייו. טכנולוגיית ה-Port Plus מתיימרת להקל על התנדפות החום במצבי קיצון, ובכך למזער את היווצרות הסדקים (המיקרוסקופיים תחילה) בצמיג ואת השחיקה המוגברת.

Continental Port Plus compound

Continental Port Plus compound

בקונטיננטל מצהירים כי בצמיגים החדשים הבנויים על פי טכנולוגיית ה-Port Plus של היצרנית מוצע אורך חיים ארוך משמעותית, הנובע בעיקר בשל התנגדות גלגול נמוכה יותר, שחיקה מופחתת ועמידה בפני סדקים, כאמור, ובכך מוצעים צמיגיים משתלמים יותר ומאריכי חיים ביחס למוכר כיום.
ג'וליאן אלכסנדר, ראש תחום צמיגי הציוד לנמלים וציוד הרמה בקונטיננטל אמר עם השקת הצמיג כי "במהלך השנה האחרונה ביצענו מגוון בחינות בתנאי אמת של צמיגים הבנויים בטכנולוגיית ה-Port Plus עם כמה מלקוחותינו, והתוצאות מרשימות; הגענו בחלק מהמקרים להכפלה של אורך חיי הצמיג". בקונטיננטל החלו זה עתה לשווק את הצמיגים החדשים לשימוש בנמלי ים המצוידים בטכנולוגיית ה-Port Plus. יבואנית צמיגי קונטיננטל לארץ היא חברת כסלו תחבורה בע"מ