Caterpillar 6015B hydraulic shovel

באגר מכרות חדש מ-CAT

Caterpillar 6015B hydraulic shovel

מחפר Caterpillar 6015B


קטרפילר משיקה בטוסון, אריזונה, את המחפר ההידראולי הכבד 6015B במשקל עבודה של 154 טון ומנוע המייצר 813 כ"ס. המנוע המשרת כאן הוא C27 ACERT Tier 4 Final מתוצרת קטרפילר. מדובר במהדורה עדכנית ומתקדמת של המחפר הכבד 5110B, חזקה, יעילה וחסכונית יותר. בקטרפילר מציעים מעתה את הבאגר הכבד למכירה, לאחר ש-4 כלים דומים עבדו במשך שנה ב-4 לוקיישנים שונים בעולם בתנאים קיצוניים (למעלה מ-20 שעות בממוצע מדי יום), למטרות בחינה, בדיקה וקבלת היזון חוזר לטיפול לפני תחילת הייצור הסדרתי.
Caterpillar 6015B hydraulic shovel

מחפר Caterpillar 6015B


הקטרפילר 6015B מצויד במערכת סינון חדשה המהווה שיפור ושדרוג ביחס למערכת המסננים שהוצעה בקטרפילר 5110B.
הבאגר הכבד החדש מיועד לעבודת מכרות, בראש ובראשונה להעמסת משאיות עפר. הכף הסטנדרטית איתה מוצע הקטרפילר 6015B מסוגלת להרים בפעולה אחת עפר במשקל 16 טון ובנפח 8.1 מ"ק. הוא תוכנן למלא ארגז של משאית מכרות מדגם CAT 773 ב-4 פעולות כף בלבד, משאית מדגם CAT 775 בחמש פעולות ומשאית מכרות מדגם CAT 777 בשבע פעולות כף בלבד. בקטרפילר טוענים כי מדובר ביעילות גבוהה מכל באגר כבד אחר בסגמנט.
Caterpillar 6015B hydraulic shovel

מחפר Caterpillar 6015B