Manitou MLT960 Eco-Booster

מניטו ו-DANA מקטינות את צריכת הדלק

Manitou MLT960 Eco-Booster

Manitou MLT960 Eco-Booster


יצרנית המלגזות והמעמיסים הטלסקופיים הצרפתייה מניטו (Manitou) חשפה אב-טיפוס של מעמיס 6.0-טון עם מערכת אגירת אנרגייה חדשנית של חברת DANA האמריקאית. הדגם המוצג – מניטו MLT960 Eco-Booster – צויד במערכת המכונה Spicer Powerboost ה'יודעת' לאגור אנרגיה מפעולות חזרה ומשקל מהמערכת ההידראולית, אנרגיה שבאופן מקובל וסטנדרטי הולכת לאיבוד, להפוך אותה לאנרגיה חשמלית, לאגור אותה במצברים מיוחדים, ולשחרר אותה כאשר נדרש כוח למערכת ההידראולית. המערכת של DANA פותחה במיוחד עבור ציוד המבוסס על הפעלה הידראולית, דוגמת מעמיסים טלסקופיים, בפרט ציוד המונע באמצעות מערכת הידרוסטאטית. במניטו טוענים כי בניסויים שערכו עם אב הטיפוס הושג חיסכון ממוצע בצריכת הדלק של כ-15% בהשוואה למעמיס טלסקופי מדגם MLT960 סטנדרטי.
Dana Spicer PowerBoost Telehandler System

איור המתאר את אופן הפעולה של מערכת ה-Spicer PowerBoost של DANA


DANA ומניטו משתפות פעולה בפיתוח ושכלול מערכת אגירת האנרגייה לציוד מכני הנדסי מזה למעלה משנה ולטענת אנשי מניטו המערכת המיועדת לשרת במעמיסים טלסקופיים קרובה להבשלה לקראת ייצור. במניטו טוענים כי שילוב המערכת המהפכנית וחוסכת הדלק בציוד שלה ידרוש חזרה אל שולחן השרטוט בכדי לתכנן את הציוד מן המסד כחדש, מותאם לשאת את מערכת Spicer Powerboost בקרבו.
במניטו עמלים במרץ על דור המעמיסים הטלסקופיים הבא שלהם, שיכלול בנוסף למערכת ה-Spicer Powerboost חוסכת-האנרגיה מערכות נוספות דוגמת 'עצור וסע' המדוממת את המנוע כאשר דוושת הבלם נלחצת מעבר לזמן מסוים ומניעה אותו מחדש עם הלחיצה על דוושת התאוצה – הכל במטרה להציע את הציוד החסכוני והמתקדם בתחום, כדבריה.