Ditch Witch RT80 Ride-On Trencher

טרנצ'ר חדש ומתקדם: דיטש וויטש RT80

Ditch Witch RT80 Ride-On Trencher

Ditch Witch RT80 Ride-On Trencher


מומחית ציוד החפירה האמריקאית דיטש וויטש (Ditch Witch) משיקה מהדורה עדכנית, נקיה, חסכונית ויעילה יותר של חופר התעלות (טרנצ'ר) RT80. החידוש העיקרי והחשוב ביותר הוא במנוע, שמעתה מגיע מדויץ עם עמידה בתקני Tier 4F והספק מרבי של 74.5 כ"ס. הממדים הקומפקטיים ומדדי ההעמסה הסטאטיים של הכלי החדש מתימרים מחד להעמידו בראש הקטגוריה מבחינת יכולות וביצועים, ולמעשה להציע באמצעותו כלי קומפקטי, לסביבת עבודה צפופה או קשה לתמרון, אך עם יכולות מרשימות בתנאי עבודה קשים וביצועים מעולים.
Ditch Witch RT80 Ride-On Trencher

Ditch Witch RT80 Ride-On Trencher


בדיטש וויטש מגדירים את ה-RT80 החדש ככלי heavy-duty. ההיגוי האחורי הסטנדרטי מאפשר תמרון מרשים, כאמור, גם באתרי בניה ועבודה צפופים במיוחד. אופציה לצייד את הטרנצ'ר הן בגלגלים סטנדרטיים והן במערכות זחלים – יחד עם מערכת העברת כוח הכוללת 3 מהירויות, מעניקה לכלי ניידות גבוהה במגוון אתרי עבודה. מערכת העברת הכוח החדשה בדיטש וויטש RT80 כוללת גם בקרת שיוט סטנדרטית המאפשרת עבודה במהירות קבועה על-פי דרישות המפעיל, בהתאם עומק החפירה, סוג הקרקע, סוג החפירה וכיו"ב. בקרת השיוט דנן מצטרפת אל יתר מערכות הבקרה והשליטה בכלי, הכוללות בנוסף גם אפשרות התאמה אוטומטית של מהירות העבודה בהתאם לתנאים, בקרת עומס על המנוע והמערכות ההידראוליות והעברת נתונים אלו ונוספים אל מול פני המפעיל (היושב על גב הכלי) באמצעות מסך LCD צבעוני חדש.
Ditch Witch RT80 Ride-On Trencher

Ditch Witch RT80 Ride-On Trencher


בדיטש וויטש מדגישים כי עשרות כלים ייעודיים שונים מותאמים להתחבר לטרנצ'ר המעודכן, כולל טרנצ'רים מרכזיים, צידיים, מחרשות ויברציוניות, כף אחורית (בדומה למוצע במחפרון) ועוד. יבואנית דיטש וויטש לארץ היא חברת דיזל הנדסה
Ditch Witch RT80 Ride-On Trencher

Ditch Witch RT80 Ride-On Trencher