MICHELIN XTXL E4/L4

מישלין מציגה: צמיג חדש למעמיסים

ענקית הצמיגים הצרפתייה מישלין (Michelin) משיקה את ה-XTXL E4/L4 החדש, צמיג המיועד לשרת מעמיסים אופניים ('שופלים') במשימות הקשות והתובעניות ביותר. צמיג זה מחליף בהיצע את ה-Michelin XLD D1 הוותיק שייצורו יופסק, והוא מתיימר מן הסתם להציע שיפור בכל היבט.

MICHELIN XTXL E4/L4

MICHELIN XTXL E4/L4


במישלין מדגישים כי הצמיג החדש הנו פרי פיתוח וניסויים מעמיקים ומפרכים, וכי הוא פותח והותאם לעבודה בתנאים הקשים ביותר עם מעמיסים, על מגוון סוגי תשתיות ומצע ובמשימות סביב לשעון. במישלין מציינים מבנה והרכב חדשים, הכוללים חיזוקים משמעותיים בעיקר בדפנות, במטרה להציע קשיחות וחוזק משופרים בפני כוחות פיתול ועומסי צד. מבנה זה, טוענים במישלין, מעניק לצמיג יציבות וקשיחות גבוהים יותר, עמידה טובה יותר בשינויי כיוון תכופים – בעיקר בעומס מלא – ועמידות טובה בהשוואה ל-Michelin XLD D1 בפני פגיעת עצמים זרים.
הצמיג – המוגדר כ-Heavy Duty – מבטיח נתונים וביצועים חסרי תקדים: אורך חיי הצמיג ארוך בכ-10% בממוצע ביחס ל-Michelin XLD D1; מבנהו וסוג הגומי בו השתמשו במישלין מתיימר להעביר 20% יותר מומנט מהגלגל אל הקרקע; עמידות הגבוהה ב-10% בפני תקרים כתוצאה מחדירה לדופן הצמיג וע-20% בפני חדירה מפני הצמיג. הצמיג החדש מוצע עם השקתו בגרסאות ובגדלים הבאים: מישלין 26.5R25 XTXL E4/L4, מישלין 29.5R25 XTXL E4/L4 ומישלין 35/65R33 XTXL E4/L4. במהלך החודשים הקרובים צפויים להצטרף אל הסדרה צמיגים במידות וגדלים נוספים. השיווק והמכירות החלו זה מכבר. לפרטים ניתן לפנות לתקריות המתמחות.