'עצור וסע' במאניטו

מאניטו MT 1840 IIIB

מאניטו MT 1840 IIIB

מאניטו הצרפתייה מודיעה כי מעתה תתקין כאופציה במגוון מעמיסים טלסקופיים מתוצרתה מערכת 'עצור וסע' (Stop&Go). מדובר במנגנון המכבה את המנוע באופן אוטומטי לאחר 30 שניות בהן לא נלחצה דוושת התאוצה או הופעלה המערכת ההידראולית. נגיעה במנוף הפעלה הידראולי או בדוושת התאוצה – תניע את המנוע מחדש. בשלב ראשון תוצע מערכת ה-Stop&Go במעמיסים טלסקופיים מסדרה MT באורכי 'בום' שבין 14 ל-18 מטרים.
המערכת פותחה על ידי מאניטו בשיתוף מומחית המערכות ההידראוליות הצרפתייה Poclain Hydraulics במטרה להתאים לכלים בהם המערכת ההידראולית מהווה מרכיב עיקרי בתפעולם.

מאניטו MT 1840 IIIB

מאניטו MT 1840 IIIB

על פי מאניטו מדובר במערכת המתיימרת לחסוך לא מעט דלק ועלויות תחזוקה; ניתן לחסוך עד כ-5% מצריכת הדלק ועוד יותר מכך בשעות מנוע. לדוגמא: במעמיס טלסקופי מדגם MT 1840 IIIB עם שימוש ממוצע של כ-800 שעות מנוע בשנה, תתרום מערכת דימום המנוע לעד כ-180 שעות מנוע בשנה. בחישוב פשוט מדובר בחיסכון של שנת עבודת מנוע (!) לאחר פחות מחמש שנים.