Wacker Neuson SM120

יעים זחליים זעירים מגרמניה

וואקר ניוסון משיקה צמד יעים זחליים זעירים למפעיל עומד במשקלי עבודה של אחד ורבע ואחד וחצי טון

Wacker Neuson SM60
Wacker Neuson SM60

וואקר ניוסון (Wacker Neuson) הגרמנייה משיקה צמד יעים זחליים זעירים (mini skid steer) חדשים המיועדים עבור מפעיל עומד. הדגמים החדשים – SM60 ו-SM120 מציעים משקלי עבודה של 1,250 ו-1,500 ק"ג, בהתאמה, וגובה ציר כף מרבי של 192 ו-218 ס"מ, בהתאמה.

וואקר ניוסון SM60 מונע באמצעות מנוע קוהלר עם 26.7 כ"ס. רוחב העבודה שלו הוא 91 ס"מ  ומהירות הנסיעה המרבית שלו היא 6.2 קמ"ש. לוואקר ניוסון SM120 מנוע יאנמר עם 24.7 כ"ס, רוחב העבודה שלו הוא 104 ס"מ וגם הוא מסוגל למהירות מרבית של 6.2 קמ"ש.

Wacker Neuson SM120
Wacker Neuson SM120

כלים אלו מאפשרים הובלה נוחה הודות למשקלם הנמוך וממדיהם הזעירים, עבודה בתוך מקומות קשים לתנועה ואף בתוך מבנים. יעים זחליים זעירים כאלו מתאימים לעבודות גינון, פיתוח נופי, תשתיות, שיפוצים, סלילה ועבודות תשתית בערים, עבודות ביוב וצנרת ועבודות במשתלות ובמשקים חקלאיים.

יבואנית וואקר ניוסון לארץ היא חברת דובי וייס