Schwing FBP 27

Schwing – מערבל עם משאבה חדשים

Schwing FBP 27

Schwing FBP 27

Schwing FBP 27 היא מערכת מערבל בטון המשולב עם משאבה בכלי אחד. המערכת מאפשרת הגעה עם רכב אחד אל אתר הבנייה, וביצוע עבודה של שתי מערכות (מערבל ומשאבה) ושני מפעילים עם כלי אחד, ומפעיל אחד. כל תפעול מערכות הכלי מתאפשרת מתוך תא המפעיל במשאית.
Schwing FBP 27 מחליף מערכת דומה וותיקה יותר בשם FBP 26 עם הבטחה לשיפור מכל היבט: ביצועים, יכולת הגעה, גמישות, רמות בטיחות ופשטות בתפעול ובתחזוקה. המערכת כולה שוקלת 32 טון והיא מיועדת להתקנה על משאית עם 4 סרנים לפחות. המערבל יכול לשאת עד 4.5 מ"ק על המשאית, ובנוסף ניתן כמובן להשתמש במשאבה כמשאבה לכל דבר ועניין, ולשאוב בטון נ וסף המגיע באמצעות ציוד אחר לאתר. בשלב זה לא פורסמו נתונים נוספים, כמו מידות מדויקות, שיטות הינע וגובה הגעה מרבי.
יבואנית שווינג לארץ היא חברת מ. בר