עוד אחריות למיכלי הסולר


חברת א. ע. צאלון בע"מ, יבואנית (בין היתר) של מיכלי הסולר והאוריאה הניידים מתוצרת Emiliana Serbatoi האיטלקייה, מודיעה על הרחבה משמעותית של האחריות הניתנת למוצריה. העדכון האחרון מתייחס למיכלי הסולר הניידים בנפח 220 ו-440 ליטר, המצוידים במערכת שאיבה 12 וולט.

מעתה תעניק היבואנית – בגיבוי היצרנית – שנתיים אחריות על מערכת התדלוק וחמש שנים על מיכל הפלסטיק; האחריות היא כנגד כל נזק שעלול להיגרם למיכל הפלסטיק כתוצאה ממזג אוויר.
פרטים נוספים ועלויות ניתן לקבל אצל היבואנית, חברת א. ע. צאלון, כאמור