Kato במקום IHI


ידיעה משותפת מקטרפילר האמריקאית ו-IHI היפנית המדווחת על מכירת חטיבת המנועים של זו האחרונה לקטרפילר מהווה עוד אבן בפירוק הנכסים והשינויים מרחיקי הלכת אצל יצרנית הצמ"ה היפנית IHI, המיוצגת גם בארץ. ידיעה זו מצטרפת לידיעה קודמת בדבר מכירת חטיבת ציוד העפר של IHI (הכוללת מיני מחפרים עד למשקל עבודה של 8.5 טון, בקירוב) לחברת Kato היפנית אף היא.
זו האחרונה מציעה ליין גדול של ציוד מכני הנדסי, ורכישת חטיבת הצמ"ה של IHI נועדה למלא חוסרים בהיצע Kato ולהרחיב את ליין הדגמים גם למיני מחפרים קטנים וקומפקטיים, עד למשקלי עבודה של 8.5 טון בהם התמחתה IHI; היצע הציוד שמיוצר על ידי Kato כולל מגוון מנופים ניידים, מנופי שטח, מנופי זחל, משאיות ומיכלי שאיבת נוזלים, מובילי עפר, משאיות טיאוט כבישים ומחפרים מ-7.0 עד 42.0 טון, קירוב.

מצא את ההבדלים: למעלה – IHI 17VXE. למטה – Kato 17VXE. אותה הגברת בשינוי האדרת...

מצא את ההבדלים: למעלה – IHI 17VXE. למטה – Kato 17VXE. אותה הגברת בשינוי האדרת…


בסופם של אי אלו מהלכי מכירה, רכישה ושינויי בעלות נוכל לסכם שמעתה יגיעה גם אלינו הציוד של IHI לשעבר – אבל בצביעה שונה ותחת שם המותג Kato; הלכה למעשה, למעט העברת הבעלות והשינויים הקוסמטיים ובשם הכלים עצמם, מדובר באותם הכלים בדיוק, שמיוצרים באותו המפעל ועל ידי אותם האנשים – רק הבעלות שונה, והצבע, כאמור, שמעתה יהיה צהוב במקום ירוק. היבואנית לארץ תמשיך להיות חברת דיזל הנדסה שמוסרת כי תמשיך לייבא ולשווק את אותם הכלים – כאמור שמם יהיה Kato במקום IHI. זאת ועוד: עם הפיכת דיזל הנדסה למעשה לסוכני Kato נשקל אצל היבואנית להרחיב את שיווק היצע הדגמים של Kato אצלנו גם לכלים גדולים יותר, כאשר הכוונה להיצע הבאגרים כפי שהוזכר, עם התמקדות בכלים משקלי עבודה של עד 25.0 טון.

מחפר 20 טון של Kato; ייבוא הציוד הכבד של היצרנית לארץ נשקל בחיוב

מחפר 20 טון של Kato; ייבוא הציוד הכבד של היצרנית לארץ נשקל בחיוב