Yale MT80

Yale: גוררי 7-8 טון חשמליים

Yale MT80

Yale MT80

מומחית ציוד ההרמה האמריקאית ייל (Yale) משיקה באמצעות החטיבה האירופאית שלה צמד גוררים חשמליים חדש בקטגוריית המשקל שבין 7.0-8.0 טון. מבחינת Yale מדובר בהרחבת ההיצע בסגמנט, עם הוספת גרסאות אלו לסדרת הגוררים שהוצעו עד כה, בקטגוריית המשקל של 5.0-7.0 טון. הדגמים – MT70 ו-MT80 (7.0 ו-8.0 טון, בהתאמה) נוסעים על 3 או 4 גלגלים (MT70 ו-MT80 בהתאמה). שני הגוררים מונעים באמצעות מנוע 48V ו-375 אמפר/שעה; משקלם העצמי עומד על 1,280 ק"ג (עבור ה-MT70) ו-1,252 ק"ג עבור ה-MT80.

Yale MT70

Yale MT70

ב-Yale מייעדים גוררים חשמליים כבדים יותר אלו למגוון תעשיות ומגזרים, בראש ובראשונה יצרניות רכב, שירותי "הזנת פסי ייצור", יצרני ציוד ומכונות, מרכזים לוגיסטיים גדולים, בתי חולים, שירות מוניציפלי ועוד. ככלים חשמליים מדובר באפס זיהום אוויר וברמות רעש מינימליות, וככאלו שמתיימרים לעמוד (גם) בתנאי אקלים חיצוניים, מיועדים הגוררים החשמליים החדשים לתפקד הן בחוץ והן בתוך מבנים – כולל השילוב ביניהם. ניתן, אגב, בדיוק לסוג שימוש משולב שכזה להזמין את הגוררים החשמליים החדשים של Yale עם קבינה סגורה וממוזגת.
עם כושר גרירה של עד 8.0 טון מדובר בכלים חזקים ביחס לגודלם, המסוגלים לגרור כמה וכמה נגררים עמוסים. יבואנית Yale לארץ היא חברת 'מכשירי תנועה'.

Yale MT80

Yale MT80