Liebherr LPS 420 E

חשמל על הרציף

Liebherr LPS 420 E

Liebherr LPS 420 E

ליבהר השוויצרית מרחיבה את סדרת המנופים הניידים לשימוש בנמלי ים שלה עם הוספת ה-LPS 420 E החדש להיצע. מדובר במנוף הפועל על טהרת החשמל בלבד כאשר מספר מנועים אחראיים לכל פעולות המנוף – מהרמה והורדה, סיבוב ותנועה על הרציף, על גבי מסילות ייעודיות. מנוף חדש זה מתבסס מכאנית ומציע ביצועי הרמה דומים לאלו של הליבהר LHM 420, המונע באמצעות מנוע דיזל.
ליבהר LPS 420 E משויך אל סדרת המנופים LHM של היצרנית, מנופים ייעודיים לעבודה בנמלי ים. מדובר במנוף רב שימושי ו-וורסטילי, המתוכנן להתמודד עם כל סוגי החומרים והמטענים אותם יש לפרוק – החלב בחומר בתפזורת, עבור במכולות ועד לאובייקטים מיוחדים, כבדים יותר; הוא מסוגל להניף משקל של עד 124 טון.

Liebherr LPS 420 E

Liebherr LPS 420 E

המנוף מצוייד בשתי גלגלות ממונעות המונעת כל אחת באמצעות מנוע חשמלי המייצר 190 קילו-ואט (שווה ערך לכ-260 כ"ס). מנועי המנוף כמו גם מכלולים נעים נוספים מקוררים נוזל וכוללים מסיתי חום ומצננים – לאפשר עבודה אינטנסיבית גם בתנאי אקלים חם. דגש מיוחד הושם גם על כל נושא האטימה, במטרה להציע עמידות יעילה כנגד חדירת נוזלים או אבק למקומות רגישים. ליבהר LPS 420 E
בליבהר מצהירים על יכולת להעביר עד 1,200 טון מטענים בשעה, ובכך – כך ליבהר – מדובר במנוף היעיל ובעל התפוקה הגבוהה ביותר בשוק בסגמנט שלו.
יבואנית מנופי ליבהר לארץ היא חברת תעבורה אחזקות

Liebherr LPS 420 E

Liebherr LPS 420 E