STIHL TS-440

הדיסק החדש של Stihl

STIHL TS-440

STIHL TS-440

שטיל הגרמנייה (Stihl) מרחיבה את היצע מסורי הבטון מתוצרתה עם דגם חדש; שטיל TS 440 הוא מסור דיסק המיועד לעבוד עם דיסקים בקוטר 350 מ"מ (14"). הוא מונע באמצעות מנוע 67 סמ"ק דו-פעימתי המייצר 4.4 כ"ס ומשקל העבודה שלו הוא 11.1 ק"ג. למסור מנגנון נעילת חירום לדיסק המכונה QuickStop – מנגנון שפותח במקור למסורי שרשרת ובנוסף ליכולת לנעול באמצעותו את פעולת הדיסק תוך שבריר השנייה, הוא מתיימר לבצע פעולה זו גם כאשר מועברת מכה (כתוצאה משבר, נעילה וכיו"ב) למסור, באופן אוטומטי וזריז ביותר, במטרה למזער את הסיכוי לפציעה ונזק.
בשטיל מגדירים מסור חדש זה כמסור רב עוצמה, קומפקטי, המיועד לסייע בעבודות בנייה, תיקונים והריסה עת נדרשות יכולות כלי חזק בתנאי מרחב מוגבלים או קשים לתמרון. קוטר הדיסק מאפשר חיתוך עד לעומק של 125 מ"מ. הוא מוצע כסטנדרט עם חיבור לצינור מים, כמובן, ועם מערכת שיכוך ומזעור ויברציות ומסנן אוויר Heavy Duty המעריך את פרקי הזמן הנדרשים לשם ניקויו במסגרת התחזוקה השוטפת.
מחיר השטיל TS 440 החדש עומד על 1,680 יורו באירופה. יבואנית שטיל לארץ היא חברת ש. ונציה.

STIHL TS-440

STIHL TS-440