Combi-CBE 4t

המלגזה לכל שטח – וכיוון…

Combi-CBE 4t

מלגזה חשמלית קומביליפט Combi-CBE 4t

קומביליפט (Combilift) האירית משיקה מלגזה רב כיוונית חשמלית חדשה עם הינע לכל הגלגלים. היצרנית מתמחה בציוד הרמה מיוחד וייעודי, חלקו לתנאי עבודה קיצוניים, ובין היתר מציעה מגוון מלגזות עם הינע – וגם היגוי – לכל הגלגלים, לעבודות בתנאי כפור, קרח, לחות ומצע שאינו חלק כולו.
Combi-CBE 4t הוא שמה של מלגזה חשמלית חדשה המציעה כושר הרמה של 4.0 טון. היא מתבססת על סדרות מלגזות 4×4 קודמות שהוצגו כבר ב-2006, אך היא מציעה כושר הרמה הגבוה בטונה ביחס לחזקה שבגרסאות שהוצעו עד כה.
בנוסף להינע בכל הגלגלים מותקנים על המלגזה גלגלים גדולים במיוחד – לבטח בהשוואה למלגזות in house חשמליות, וזאת על מנת להרחיב את כושר התנועה, היציבות והבטיחות מעבר למצע חלק ומפולס, דוגמת סביבת עבודה הכוללת שילוב בין פנים לחוץ, או תנאים המכתיבים הובלה ארוכה יחסית של מטען, מתוך חדר קירור, למשל, החוצה אל משאית החונה על משטח חצץ. לדוגמא.
למלגזה החדשה מערכת בקרת עומס ויציבות המונעת הרמת מטען כבד מדי כאשר יש חשש להתהפכות. המערכת פועלת גם על ההיגוי ומונעת תחת עיקרון דומה צידוד הגלגלים בזווית העלולה לפגוע ביציבות. עוד חדש הוא מנגנון התאמת רוחב המלגזה מעמדת המפעיל בהתאם למטען המיועד להנפה, ללא הצורך לצאת מהקבינה לשם כך. יבואנית קומביליפט לארץ היא חברת איגל מלגזות