CAT EMSolutions

EMSolutions: מערכת הניהול של CAT

CAT EMSolutions

CAT EMSolutions


יבואנית קטרפילר לארץ – חברת טרקטורים וציוד (ITE) מקבוצת זוקו שילובים – השיקה מערכת פיקוח, שליטה וניהול של ציוד כבד מתוצרת קטרפילר, המכונה EMSolutions. המערכת הוצגה כבר לפני כשלוש שנים ועתה הושקה באופן רשמי בארץ באמצעות אנשי היבואנית ובנוכחות נציגים מקטרפילר שנכחו באירוע.
מערכת ה-EMSolutions מתחברת למחשב המותקן על כל כלי (מדובר בכלים חדשים יחסית, מן הסתם) דומה למערכות נוספות מבית יצרניות אחרות, ועיקרה איסוף וריכוז הנתונים המגיעים מהכלים השונים (בתנאי שמדובר בציוד של קטרפילר), ניתוחם, הוצאת דו"חות ונתונים לצורך מעקב ולא פחות חשוב – חיבור יעיל והדוק יותר עם היבואן והמוסך המטפל אליו מגיעים הנתונים גם כן בזמן אמת.
המערכת מאפשרת למנהל העבודה או בעל הציוד מעקב מרחוק אחר מצב הציוד בכל רגע נתון, תזמון טיפולים שוטפים באון היעיל ביותר, תוך מינימום פגיעה ברצף העבודה, מעקב אחר צריכת הדלק, שעות מנוע, זמני פעולת סרק של כל מנוע ועוד.
קבלת נתונים אלו אמורים להקל על ניהול נכון ויעיל של צי הכלים, טיפול מידי ויעיל בתקלות, עבודה יעילה ומתוזמנת היטב מול נותני השירות, יכולת ניתוח מגוון הנתונים אודות הציוד השונה ועוד.
CAT EMSolutions

CAT EMSolutions


מערכת ה-EMSolutions מרכזת את הנתונים הנאספים ומאפשרת הצגתם בשיטות שונות לצורך ניתוחם והבנתם. בקטרפילר מציינים כי היכולת לנתח את המידע הנאסף על ידי המערכת מאפשר ניהול יעיל יותר של הציוד וכפועל יוצא – חיסכון משמעותי בשעות עבודה, צריכת הדלק והבלאי. אנשי היבואנית מבטיחים מענה לתקלות ובעיות באמצעות מערכת ה-EMSolution, באמצעות מהנדסים הממוקמים דרך קבע במטה החברה בחולון, במטרה לתת מענה לכל בעיה. אנשי חברת טרקטורים וציוד (ITE) לא פירטו לגבי עלויות המערכת והתאמתה סוג הציוד הרלוונטי.