Zaxis-5 – סדרת מיני מחפרונים חדשה להיטאצ'י

מיני מחפרון היטאצ'י ZX33U-5A

מיני מחפרון היטאצ'י ZX33U-5A

היטאצ'י מרחיבה את סדרת המיני מחפרונים Zaxis-5 ומשיקה 5 דגמים חדשים במשקלי עבודה הנעים מ-3,130 ועד 6,170 ק"ג, בטווחי הספק שבין 28.9 ל-46.5 כ"ס. ההיצע כולל את ה-ZX33U-5A (משקל עבודה 3,130 ק"ג, 28.9 כ"ס, כף סטנדרטית בנפח 0.08 מ"ק), ZX38U-5A (משקל עבודה 3,540 ק"ג, 28.9 כ"ס, כף סטנדרטית בנפח 0.1 מ"ק), ZX48U-5A (משקל עבודה 4,540 ק"ג, 38.5 כ"ס, כף סטנדרטית בנפח 0.11 מ"ק), ZX55U-5A (משקל עבודה 4,850 ק"ג, 38.5 כ"ס, כף סטנדרטית בנפח 0.14 מ"ק) וה-ZX65USB-5A (משקל עבודה 6,170 ק"ג, 46.5 כ"ס, כף סטנדרטית בנפח 0.24 מ"ק).
מיני מחפרון היטאצ'י ZX33U-5A

מיני מחפרון היטאצ'י ZX33U-5A


בהבטיחה לשפר משמעותית את צריכת הדלק בדגמים החדשים, מציינת היטאצ'י בין השאר את הוספת שני מצבי העבודה – power mode כאשר נדרשת מלוא התפוקה ו-eco-mode כאשר ניתן להסתפק בפחות כוח מנוע או כאשר העבודה קלה יותר. במצב ה-eco-mode יורד קצב זרימת השמן ההידראולי ומהירות הפעולה מאטה. סל"ד המנוע יורד ובנוסף לצריכת דלק מופחתת – יורדת גם רמת הרעש. זו האחרונה מתאפשרת גם הודות למערכת פליטה הכוללת בידוד חדש. עוד מוצעת בדגמים החדשים מערכת העברת כוח "חכמה", המעבירה אוטומטית ממצב High ו-Low ולהיפך לפי הצורך והעומס על המערכות. במצב זה ניתן, לדוגמא, לעבוד במצב High החסכוני ושקט יותר, וברגע שהעומס על המערכות עולה (למשל – בנסיעה בשטח קשה יותר, בשיפוע או בעומס מלא על הכף) עובר הגיר מעצמו למצב Low – וחוזר ל-High כאשר העומס יורד. במילים אחרות: המפעיל לא צריך להתעסק עם יחסי ההעברה והכלי עושה זאת רק כאשר יש צורך, ובכך מקטין למינימום את העומס – וצריכת הדלק בעקבות כך.
מיני מחפרון היטאצ'י ZX38U-5A

מיני מחפרון היטאצ'י ZX38U-5A


עוד מציינים בהיטאצ'י את עמדת המפעיל שתוכננה מחדש, המציעה נוחות וארגונומיות משופרת אותה אמור המפעיל להרגיש בעיקר בעבודה ממושכת. שדה הראיה השתפר הודות להגדלת שטח החלונות – בעיקר הקדמי ומוניטור המעוצב מחדש מתיימר להציג נתונים אל מול פני המפעיל באופן קריא וברור יותר.
מיני מחפרון היטאצ'י ZX33U-5A

מיני מחפרון היטאצ'י ZX33U-5A