Liebherr LRS 545 - 35

ליבהר למכולות …ולבולי עץ

Liebherr LRS 545 - 35

Liebherr LRS 545 – 35

ליבהר השוויצרית החלה לשווק מנוף נייד בעל יכולות הרמה של 30 או 35 טון, המוצע בשתי גרסאות: ליבהר LRS 545 – 35 המוצע בתצורת משנעת מכולות עם כושר הרמה של עד 35 טון, וליבהר LRS 545 Log Handler המוצע כמעמיס גזעי עצים עם כושר הרמה של 30 טון. זה האחרון יכול להתחבר לציוד הרמה ספציפי נוסף, כך שדגם זה יכול להתאים לתעשיות ויישומים נוספים. הרעיון הבסיסי בכלים מסוג זה הוא ביכולת ההרמה הגבוהה שלהם, המתבצע בחזית הכלי והמיועדת לשנע מטענים כבדים למרחקים קצרים – גם בפריקה והעמסה לגובה רב יחסית. צמד הגרסאות החדשות של ה- LRS 545 הוצגו במסגרת תערוכת ציוד מקצועי לנמלים שנערכה זה עתה בהולנד.

Liebherr LRS 545 - 35

Liebherr LRS 545 – 35

ליבהר LRS 545 – 35 מסוגל להרים מכולה עד למשקל כולל של 35 טון, כאמור, אל ומהשורה השנייה של מכולות, מקומה שנייה. זאת אומרת – הוא מסוגל להרים מכולה הממוקמת מאחורי שתי מכולות המונחות זו מעל זו, ולהניח מכולה באותו המרחק וגובה. יכולת ההרמה המרבית מאפשרת הנחת ופריקת עד 5 מכולות זו על גבי זו.
גרסת תעשיית העץ של המנוף – הליבהר LRS 545 Log Handler – מסוגל ללפות קבוצת גזעי עצים בשטח חתך של 8.2 מ"ר, לגובה מרבי של 8.9 מטרים ולמרחק מרבי מקצה המכונה של 8.5 מטרים. כמו כן – כלי זה מסוגל להרים ולהוריד בולי עץ מתחת לגובה פני הקרקע.

Liebherr LRS 545 Log Handler

Liebherr LRS 545 Log Handler

שני הדגמים השונים של אותה המכונה הבסיסית מצוידים במגוון מערכות עזר ובטיחות מתקדמות, ביניהן נציין מצלמות המותקנות על הזרועות למבט על על העבודה, מצלמות על גג הקבינה המראות את הנעשה מאחורי ומצדי הכלי, ואפשרות לקבלת תמונה "ממבט הציפור" של כל הכלי בשלמותו. שלוש המצלמות המצלמות את צדי הכלי לאחור ולצדדים מציעות זווית ראייה של 270 מעלות, המשודרת כתמונה אל צג הממוקם מול פני המפעיל.
הכוח אצל שני הכלים החדשים מגיע ממנוע דיזל 4-צילינדרי המייצר 314 כ"ס, במשולב עם מנוע חשמלי המוסיף 150 כ"ס להיצע; היחידה ההיברידית מסוגלת לפעול יחד, כאשר נדרשת מלוא העוצמה, וכל אחת לחוד, בכלל זה על טהרת החשמל בלבד. ההינע הידרוסטטי, ומאפשר מהירות נסיעה מרבית של 25 קמ"ש לכל כיוון. ליבהר מיוצג בארץ על ידי חברת תשתית.

Liebherr LRS 545 - 35

Liebherr LRS 545 – 35