פלפינגר PCC

לראשונה: מנוף זחל מ-Palfinger

פלפינגר PCC

פלפינגר PCC

מומחית ציוד ההרמה האוסטרית פלפינגר (Palfinger) חושפת פרטים ראשונים של מנוף הזחל הראשון מתוצרתה, תחת השם PCC (קיצור של Palfinger Crawler Crane). למעשה מדובר בשלב זה בשלושה כלים הנבדלים זה מזה בגודלם וביכולות ההרמה שלהם, כאשר אלו נעים מ-50 עד 115 טון/מטר.

פלפינגר PCC

פלפינגר PCC

בפלפינגר מציינים כי מדובר למעשה בפלטפורמה ניידת – עם יכולות תנועה ועבודה גם במקומות קשים לגישה או מסוכנים להפעלת אדם – הנשענת על זחלים והמצוידת בזרועות ייצוב, עליה ניתן להתקין מערכות מנוף המוכרות זה מכבר מארסנל היצרנית, שהוצעו עד כה להתקנה על משאיות. מערכות המנוף המוכרות ניתנות להעברה מהמשאית ל-PCC – ולהיפך, ובך מוכפלת יכולת המיצוי של מנופים אלו, שמעתה יכולים לספק פתרונות הן באופן קונבנציונלי בעודם מותקנים על משאית, והן כהמשך שלה, כמנוף נייד באתר העבודה.

פלפינגר PCC

פלפינגר PCC

פלפינגר PCC מופעל באמצעות שלט-רחוק – בדומה להפעלת מנוף המותקן על משאית. ממדי המנופים הזחליים נעים מ-1.9-2.1 מ' לרוחב (צר משמעותית מרוב המשאיות הנושאות מנופים בסדרי גודל כאלו), 2.8-3.7 מ' בגובה (במצב מקופל) ו-5.9-7.5 מ' בקירוב באורך, תלוי בגרסה. בשלב זה טרם פורסם המפרט הטכני המלא של יחידת הבסיס הזחלית, כך שלא נוכל לדווח אודות יחידות ההנעה, הספקים וכיו"ב.

פלפינגר PCC

פלפינגר PCC

פלפינגר תחשוף את ה-PCC במלואו במהלך תערוכת הרכב המסחרי והכבד המתוכננת להתקיים בנובמבר הקרוב בהאנובר. שיווק המנופים הניידים החדשים מתוכנן להתחיל באביב 2019. לא ידוע בשלב זה על כוונה להציע מנוף זחלי נייד זה גם בישראל.

פלפינגר PCC

פלפינגר PCC