ג'ון דיר 1050K PL

עבודות צנרת

ג'ון דיר 1050K PL

ג'ון דיר 1050K PL

ג'ון דיר מוסיפה להיצע הדחפורים שלה גרסה מיוחדת להנחת צנרת בשם 1050K PL. גרסה זו מתבססת מן הסתם על הדחפור הגדול מתוצרת החברה – ה-1050K – והיא מושקת בשל דרישה גוברת מצד לקוחות שביקשו דחפור להנחת צנרת בקטגורית משקל זו, ולא מצאו עד כה מענה אצל ג'ון דיר.
ג'ון דיר 1050K הוא דחפור בינוני במשקלו, השוקל כ-43 טון, מוכן לעבודה – וללא הוספת המנוף היחודי לנשיאת והנחת צנרת. ל-1050K מנוע PowerTech PSS 6135 מתוצרת ג'ון דיר, בנפח 13.5 ליטר המציע כאן 350 כ"ס.

ג'ון דיר 1050K PL

ג'ון דיר 1050K PL

גרסאות ה-PL (להנחת הצנרת – PipeLayer) מצויידות באותה מערכת הנעה, שוקלות בין 36-37 טון בקירוב, בהתאם לאבזור ולרוחב הזחלים, והן כמובן נעדרות את הלהב בחזית. ג'ון דיר מציעה את ה-1050K PL עם יכולת הנפה של 77 טון בקירוב (PL170) או 100 טון בקירוב (PL220). הינע הכלי נעשה באמצעות מערכת הידרוסטטית דו-שלבית והשליטה במערכת ההידראולית היא אלקטרו-הידראולית, עם הבטחה לדיוק ורגישות חסרי תקדים, לטובת יעילות מרבית בעבודה.
"לקוחות רבים ביקשו כלי ייעודי להנחת צנרת מתוצרתנו ובמשקל עבודה זה" מסביר נתן הורסטמן, מנהל שיווק תחום הדחפורים בג'ון דיר בעת חשיפת מניח הצנרת החדש. "היתה זו עבורנו הזדמנות מצוינת לפתח כלי שכזה, ועוד על סמך היזון חוזר ובקשות מלקוחות, ובכך להרחיב את היצע הציוד המכני ההנדסי שלנו לתחומים נוספים", הוא מסכם. הציוד המכני הנדסי של ג'ון דיר אינו מיובא לארץ.

ג'ון דיר 1050K PL

ג'ון דיר 1050K PL