JCB S1530E

JCB נכנסת לתחום במות ההרמה

JCB Access logo
לאחר שנתיים של פיתוח ובחינות משיק ענק הצמ"ה הבריטי קטגוריית ציוד חדשה עבורו: במות הרמה. כיצרן צמ"ה גדול ורב תחומי, רוצים גם קברניטי JCB להיכנס אל שוק ציוד ההרמה הענק, המגלגל לפי הערכות שונות למעלה מ-8 מיליארד דולר בשנה, והגרף עולה בהתמדה.
במות ההרמה של JCB תוצענה תחת שם המותג JCB Access וההיצע יכלול עד לסוף שנה זו לא פחות מ-27 דגמים, הן במות 'מספריים', הן במות ניידות עם 'בום' טלסקופי והן במות הרמה עם זרועות פרקיות.

JCB S1530E

JCB S1530E

מדובר בבמות חשמליות נטענות (4 סוללות 6V או 12V) או המונעות במנועי דיזל ובעלות הינע הידראולי. ההיצע יכלול כלים במשקלי עבודה הנעים מ-1.33 ועד 3.37 טון. גובה ההרמה המרבי נע מ-4.6 ועד 41.6 מ' (!), כך שמדובר כבר עם תחילת החדירה לשוק בהיצע רחב ומגוון ביותר. שטח משטחי העבודה נע מ-164×76 ס"מ ועד 264×76 ס"מ.
בשלב הראשון ישווקו במות ההרמה באירופה – באנגליה, צרפת וגרמניה, ובארה"ב.
יבואנית JCB לארץ היא חברת קומסקו.

JCB S2646E

JCB S2646E