uniroyal

Uniroyal – מעתה גם צמיגים למשאיות

Uniroyal

הליין החדש של צמיגי Uniroyal למשאיות


יונירויאל (United States Rubber Company – Uniroyal) הנה יצרנית צמיגים אמריקאית וותיקה ומוכרת, המיוצגת גם בארץ, שנוסדה ב-1892 בארה"ב, ולפיכך גם מהוותיקות שבהן. המותג הפך ברבות השנים לאיקון אמריקאי ואף שמש יצרניות רבות כצמיג מקורי למכוניות הספורט מתוצרתן, כמו גם למגוון כלי רכב נוספים – למעט רכב כבד. ב-1961 נרכשה החברה במלואה על ידי מישלין הצרפתייה (שנוסדה עוד שלוש שנים קודם לכן, ב-1889…) והפסיקה להיות יצרנית עצמאית. במישלין השאירו את המפעל בארה"ב המעסיק עד היום כ-1,000 עובדים, בעיקר במטרה לשמר בכל זאת את שם המותג בארה"ב, שם למורשת, למסורת ולשם הטוב לאורך השנים היו משקל משמעותי שהשפיע על המכירות.
זה עתה השיקה יונירויאל סדרת צמיגים לרכב מסחרי ולמשאיות בארה"ב, במהלך אירוע השקה שאורגן על ידי שלוחת מישלין ביבשת החדשה. סדרת הצמיגים החדשה מותאמת למגוון סוגי צמיגי רכב כבד – מניע, היגוי, נגרר וכיו"ב – ומיועדת לציי רכב פרטיים, חברות קטנות, משאיות הנהגות על ידי בעליהן ועד סגמנטים "מאותגרי מחיר", שכפי שדווח בהודעה לעיתונות מטעם Uniroyal הנו הסגמנט הצומח במהירות הגבוהה ביותר כיום בארה"ב, כמו גם בשווקים נוספים. במישלין זיהו תקופת זמן ומצב שוק המתאימים להוספת מותג צמיגים זול יותר, לצד צמיגי המשאיות והרכב המסחרי המוצעים על ידה זה מכבר, הסבירו בהודעה לעיתונות קברניטי ענקית הצמיגים הצרפתייה. בהודעה הרשמית הנושא לא אוזכר, אך ניתן להעריך כי איכות הצמיגים תואמת את הסטנדרטים של מישלין וכי במהלך השנים ש-Uniroyal נמצאת בידי מישלין זלגו לא מעט טכנולוגיות, ידע ושיטות ייצור בין היצרניות הוותיקות.
Uniroyal LS24

צמיג Uniroyal LS24

היצע הצמיגים החדשים למשאיות מבית Uniroyal הנו כדלקמן:
Uniroyal LS24 – צמיג לציר ההיגוי במשאיות 'סמי' ו-'פול טריילר'
Uniroyal RS20 – צמיג לציר ההיגוי במשאיות קצרות ללא נגרר
Uniroyal LT40 – צמיג לנגרר – ארוך או קצר
Uniroyal RD30 – צמיג לגלגל מניע לכל סוגי המשאיות
Uniroyal HS50 – צמיג לציר ההיגוי במשאית לשימוש בכביש ובשטח
Uniroyal HD60 – צמיג לגלגל מניע במשאית לשימוש בכביש ובשטח

שיווק צמיגי יונירויאל החל זה עתה בארה"ב באמצעות סוכני מישלין. זכיינית המותג בארץ היא חברת כסלו תחבורה בע"מ.