הירשם לעדכונים

Search results for "בובקט"

גם JCB מחשמלת

גם JCB מחשמלת

ענקית הצמ"ה הבריטית מצטרפת לגל חישמול המיני מחפרים הגואה, עם הצגת גרסה משלה לנושא, בקטגוריית ה-2.0 טון בקירוב קרא עוד