Mustang 4200V

הופסק שיווק הציוד של מוסטנג בישראל

עקב שינויי מדיניות אצל החברה האם של מוסטנג מופסק שיווק הכלים של המותג מחוץ לצפון אמריקה

חברת דיזל הנדסה מודיעה על הפסקת הציוד של חברת מוסטנג (Mustang) האמריקאית בישראל. מדובר בחברה השייכת ביום לקבוצת מאניטו הצרפתייה, שהיא גם הבעלים של גהל (Gehl), כאשר הלכה למעשה מדובר בכלים זהים, למעט צביעה ושם. הציוד הרלוונטי לישראל הוא היצע היעים האופניים של המותג, ששווק כאן כמותג עצמאי במשך 16 שנים.

Mustang 4200V
Mustang 4200V

ההחלטה בדבר הפסקת השיווק של מוסטנג בישראל הגיעה מהחברה-האם מאניטו, שהודיעה ליבואן המקומי על שינוי המדיניות אצלה, שכולל בין היתר הפסקת שיווק המותג מוסטנג מחוץ לצפון אמריקה, ובכלל זה בישראל. מאניטו פועלת מזה מספר שנים לאחד את ייצור היעים האופניים של גהל ומוסטנג תחת גג אחד, וכאמור – כיום מדובר בהיצע כלים זהה, וזאת מאז 2019 – אז אוחדו הפלטפורמות של שני המותגים.

חברת דיזל הנדסה, היבואנית עד כה, מסרה כי כל בעלי הציוד של מוסטנג בארץ עודכנו לגבי המהלך והועברו להמשך קבלת שירות וטיפול אל חברת ניו פלדמן – יבואנית גהל לישראל.