ארכיון תגיות עבור : דוסאן DL450-5

רענון השורות בדוסאן

המעמיסים DL300-3, DL350-3, DL420-3, DL450-3 ו-DL550-3 הוצגו לפני 3 שנים בלבד, וכבר מוחלפים במשופרים ועדכניים יותר. למה? הפרטים בידיעה