Grove GMK5250XL-1

חידושים מ-Grove

Grove – חטיבה בקבוצת Manitowoc האמריקאית – החלה לשווק שלושה מנופים ניידים חדשים: GMK3060L ו-GMK3050-2 הנשענים על שלושה סרנים, ו-GMK5250XL-1 הנשען על חמישה סרנים. אנדראס קרמר, מנהל המוצר העולמי בקונצרן מניטובוק, אמר עם תחילת מסירות המנופים החדשים ללקוחות כי "מדובר בשלושה כלים חדשים שפותחו במטרה לתת מענה מהיר ככל הניתן לדרישות המשתנות בשוק, וזאת הודות לגב הרחב המוענק למותג על ידי החברה האם – Manitovoc". בדבריו בהמשך מיקד והדגיש קרמר את שאיפת החברה לאפשר ללקוחותיה להרחיב את מעטפת השימוש בכלים, במטרה להגדיל את הפוטנציאל והמימוש שלהם. במילים אחרות: עוד ביצועים, עוד יכולות, עוד אפשרויות להתאמה אישית וכמובן – הכל בעלויות תחזוקה ותפעול נמוכות יותר.

Grove GMK5250XL-1

Grove GMK5250XL-1

Grove GMK5250XL-1 מחליף את ה-GMK5250L שהושק בסוף 2015. כקודמו כם משויך גם ה-GMK5250XL-1 לקטגוריית ה-250 טון. בין יתר השדרוגים והשיפורים התווספו עוד 8.5 מטרים לאורך המרבי של ה'בום', שעומד עתה על 78.5 מ'. על פי היצרנית מדובר ב'בום' הארוף ביותר בשוק כיום המוצע על ידי מנוף נייד על חמישה סרנים. עוד מוצהר כי כושר ההרמה הוא הטוב ביותר בסגמנט. מנוף כבד זה מצויד, בין היתר, במערכת המתלים הייחודית של היצרנית, המכונה grove Megatrak suspension שעיקרה – מעקב בנפרד של כל גלגל על פני השטח, ללא תלות ביתר הגלגלים או במצב הסרנים האחרים. בכך – יחד עם התומכות המאסיביות – מובטחת הן יכולת תנועה חסרת תקדים בשטח משובש, והן יכולת עמידה יציבה ובטוחה בתנאים אלו, הודות לחלוקת משקל יעילה בה כל גלגל נושא בעומס שווה.

Grove GMK3060L

Grove GMK3060L

Grove GMK3060L החדש, מנוף נייד בקטגוריית ה-60 טון לשטח מגוון, מתיימר להציב "סטנדרטים חדשים של איכות וכוח", על פי היצרנית. הוא מצוייד ב'בום' מסדרת ה-MEGAFORM של היצרנית העשוי שבעה פרקים והנפתח לאורך מבי של 48 מטרים. עם תוספת הארכ בקצה ה'בום' ניתן להגיע עם מנוף זה לגובה מרבי של 65 מטרים. דגם זה מצוייד, בין היתר במערכת בקרת ממשקל וגובה של היצרנית ומתהדר בתכנון המבטיח פירוק, הרכבה והתאמה מיוחדת לפי הצרכים מהירות ביותר, בפרט באתר העבודה. ב-Grove מציינים כי בתכנון דגם חדש זה נעשו מאמצים מרביים להציע את הביצועים המבוקשים בחבילה קומפקטית ככל הניתן, במטרה לאפשר גם כניסה ועבודה למקומות צפופים ומוגבלים בניידות.

Grove GMK3050-2

Grove GMK3050-2

Grove GMK3050-2 הוא החידוש השני בסגמנט המנופים הניידים בעלי שלושה סרנים של היצרנית. לכלי זה 'בום' באורך 40 מטרים והבטחה גם כאן לקלות רבה בתפעול – בעיקר בכל הקשור להתאמות ועדכונים באתר העבודה. דגם זה תוכנן לשאת עומס של עד 13 טון לסרן.
בכל המנופים החדשים שהוחל עתה בשיווקם עודכנו המנועים לעמידה בתקני פליטת המזהמים והרעש המעודכנים ביותר בצפון אמריקה ובאירופה.
יבואנית המנופים של Grove לארץ היא חברת 'אחים לוינסון' מחולון