HİDROMEK HİCON 7 W

מחפר אופני חשמלי מ-Hidromek

HİDROMEK HİCON 7 W

HİDROMEK HİCON 7 W

הידרומק (Hidromek) התורכייה חושפת אב טיפוס ראשון של מחפר אופני חשמלי; מדובר בכלי המכונה HİCON 7 W המצויד במערך סוללות Lithium-ion נטענות המספקות אנרגיה למנוע חשמלי המפעיל שתי מערכות הידראוליות נפרדות – האחת אחראית על הנסיעה והשנייה על הפעלת מערכת הזרוע, ההרמה והצידוד.
היצרנית ממעטת במסירת פרטים טכניים או בכלל, ולכן ניתן רק לנחש נתונים בסיסיים כמו משקל עבודה, כושר הרמה, ספיקה וכיו"ב, למרות שמההתרשמות מהתמונות שפורסמו מדובר בכלי קומפקטי יחסית. מה שכן נמסר הוא זמן הטעינה (3 שעות טעינה מלאה ממצב ריק משקע סטנדרטי) וזמן העבודה (עד 8 שעות ברצף, תלוי בעומס). כאופציה תוצע אפשרות לטעינה מהירה שתדרוש נקודה מותאמת לכך, ואז יידרשו 30 דקות בלבד למילוי המצברים.

HİDROMEK HİCON 7 W

HİDROMEK HİCON 7 W

הביקוש הגואה לציוד חשמלי מאלץ יצרניות רבות החפצות חיים להשקיע בכיוון זה, בעיקר לאלו הפועלות באירופה; חוקי איכות הסביבה – פליטת גזים רעילים ורעש – הנוקשים היותר הם באירופה, וכבר כיום יש מקומות בערים שלא ניתן להיכנס אליהם עם רכב המונע באמצעות מנוע בעירה פנימית.
ההידרומק HİCON 7 W פונה בראש ובראשונה לשימוש מוניציפלי אצל הרשויות הרלוונטיות, קרי: בעבודות תחזוקה, שיפוץ, בנייה ותשתיות בתוך העיר, כמו גם בעבודות תת-קרקעיות. מסיבה זו מדגישים עוד בהידרומק את ההשקעה במערכות נהיגה ונסיעה, במטרה להציע למפעיל את הכלים המתקדמים והבטוחים ביותר לתנועה בכרך וסביבה אורבנית צפופה.

HİDROMEK HİCON 7 W

HİDROMEK HİCON 7 W

בין היתר יוצע בהידרומק HİCON 7 W – לכשיגיע לייצור סדרתי – ממסך גדול מול פני המפעיל המשדר תמונה היקפית של הנעשה בסביבת הכלי, עם יכולת להתמקד בכל צד בנפרד. מערכת המצלמות ההיקפית מגובה בחיישני מרחק המזהים כניסה של כל גורם אל טווח הסכנה אותו ניתן להגדיר מראש (זאת אומרת: המפעיל יכול לכייל את המרחק המינימלי בו ניתן להתקרב לכלי מכל כיוון, לפני שיקבל אזהרה קולית ו-וויזואלית. מערכת ההתרעה מתיימרת לפעול בכל תנאי מזג אוויר. הידרומק חושפת את תוכניותיה להציע מחפר אופני חשמלי מבלי לציין מועד משוער לתחילת הייצור, קרי: להשקת גרסה סדרתית מוכנה לשיווק ומכירה.

HİDROMEK HİCON 7 W

HİDROMEK HİCON 7 W