JLG X33J Plus CCB

33 מ' על זחלים מ-JLG

JLG X33J Plus CCB

JLG X33J Plus CCB

יצרנית ציוד ההרמה האמריקאית JLG משיקה במת הרמה 'עכביש' חדשה, הנשענת על מערכת זחלים וארבעה מוטות ייצוב וורסטיליים וארוכים. במות אלו מסוגלות לנוע (גם) בשטחים קשים לעבירות ולקבע את מיקומן באופן יציב ובטוח גם כאשר פני השטח אינם מפולסים או מהודקים.
הבמה החדשה מכונה JLG X33J Plus CCB והיא מציעה גובה הרמה מרבי של 33 מטרים. במה זו מתבססת על אב-טיפוס שהוצג לפני כשנה בארה"ב, ועורר עניין רב עד כדי קבלת ההחלטה לייצרה בייצור סדרתי.

JLG X33J Plus CCB

JLG X33J Plus CCB

לבמה החדשה יכולת הרמה מרבית של 230 ק"ג; מערך הזרוע עשוי שני פרקים עיקריים, כאשר התחתון כולל 4 חלקים טלסקופיים הנתונים זה בתוך זה והחלק העליון – 3 חלקים טלסקופיים. כל יחידת הזרועות ניתנת לסיבוב מלא ובנוסף ניתן לצודד לשני הצדדים את הסל.
הבמה החדשה JLG X33J Plus CCB מוצעת לבחירה עם מנוע קובוטה-דיזל או הינע חשמלי הכולל מערך מצברים נטענים.

JLG X33J Plus CCB

JLG X33J Plus CCB