Kobelco CKS3000

300 טון מקובלקו

Kobelco CKE3000G

Kobelco CKE3000G

קובלקו היפנית משיקה מנוף זחלי נייד חדש בקטגוריית ה-300 טון; למעשה מדובר בהשקת שלוש גרסאות של המנוף, לפי שווקי יעד: קובלקו CKE3000G מיועד לאירופה; קובלקו CK3300G-2 לצפון אמריקה וקובלקו CKS3000 ליתר השווקים. כאמור, מסוגלים המנופים להרים עד 300 טון (ברדיוס 5.5 מטרים) כאשר לנדרשים ליכולות גבוהות עוד יותר מוצעות גרסאות SHL (קיצור של super heavy lift) בהן נתון זה עולה לכדי 350 טון.
בקובלקו מגדירים את המנופים החדשים כ'רב שימושיים' והמתוכננים לתפקד במגוון תנאי עבודה וסביבה. בשל כך מוצעות אינספור תוספות והתאמות "מהמפעל", במטרה להקל על הלקוח לקבל במהירות, בנוחות המרבית ובמחיר התחרותי ביותר את הכלי המותאם בדיוק לצרכיו. הגרסאות המיועדות לאירופה מצוידות במנוע העומד בתקני EU Stage IV והגרסאות לצפון אמריקה מוצעות עם מנועים העומדים בתקני US Tier 4 Final. הגרסאות לשאר העולם עומדות בתקני EU Stage IIIA / US Tier 3. יבואנית קובלקו לישראל היא חברת צ.ל.ע. מעמק חפר

Kobelco CK3300G-2

Kobelco CK3300G-2