GIANT E-skid steer

הענק החשמלי (וידאו)

GIANT E-skid steer

GIANT E-skid steer

ג'יאנט ההולנדית (Giant) תחשוף בחודש הבא בארה"ב (מרץ) יעה אופני זעיר חשמלי. מדובר בכלי המתבסס מכאנית על דגמים דומים המוצעים על ידי ג'יאנט, קרי: המפעיל עומד על משטח בחלקו האחורי של הכלי, או הולך מאחוריו. אופציה להפעלת היעה האופני הזעיר באמצעות שלט רחוק הופך את הכלי גם למעין רובוט הריסה המסוגל לפעול ולעבוד במקומות ובאתרים מסוכנים, דוגמת אתרים עם סכנת מפולת או קריסה.

שירות חינם: איזה מיני מעמיס מתאים לכם? לחצו לכל הדגמים הנמכרים בארץ, עם אפשרות להשוואה ופנייה ליבואן!

שירות חינם: איזה מיני מעמיס מתאים לכם? לחצו לכל הדגמים הנמכרים בארץ, עם אפשרות להשוואה ופנייה ליבואן!

הדגם החדש משתלב בכיוון אליו הולך השוק של ציוד ההעמסה באירופה ובארה"ב כיום, כאשר היעים האופניים הזעירים מהווים את פלח השוק הגדל במהירות הגבוהה ביותר. לקוחות כלים אלו הנם מגוונים, וכוללים כל מי שנזקק לכלי קומפקטי המסוגל להרים מטען כבד – גם במקומות סגורים – או להפעיל ציוד הידראולי בקצה הזרוע. בתוך אלו נמנים קבלני פיתוח נופי, בניין, גננים, משתלות וכיו"ב. היות הכלי מונע באמצעות חשמל, קרי: ללא פליטת מזהמים או רעש, מרחיב את מעגל הלקוחות האפשריים ביתר שאת לתחומי החקלאות, שם לשקט יתרון בעבודה בקרבת בעלי חיים, שירותים מוניציפאליים, בתי חולים, אולמות ייצור, מחסנים וכיו"ב.

GIANT E-skid steer

GIANT E-skid steer

מג'יאנט לא נמסרו כל פרטים טכניים, מפרט או ממדים של ה-GIANT E-skid steer, כפי שהכלי מכונה בשלב זה, למעט שימוש ב-4 מנועים הידראוליים זעירים המותקנים בתוך חישוקי הגלגלים והמונעים באמצעות חשמל, המגיע ממצברי יונגהיינריך, וכאמור – את היותו ניתן להפעלה באמצעות שלט רחוק.
מג'יאנט כן נמסר כבר עתה, שהכוונה להתחיל ולשווק את ה-GIANT E-skid steer החדש החל מהמחצית השנייה של השנה. הציוד של ג'יאנט מיובא לארץ על ידי חברת 'ליליה בע"מ' מכפר ורבורג