מחפר קייס CX250D LR

הזרוע הארוכה של קייס

מחפר קייס CX210D LR

מחפר קייס CX210D LR

אגף ציוד מכני הנדסי בקייס (CASE) משיק שני מחפרים זחליים חדשים. מדובר בקייס CX210D LR ובקייס CX250D LR שהן גרסאות הזרוע הארוכה של הקייס CX210D וקייס CX250D הוותיקים יותר, בהתאמה. תוספת האותיות LR לשם הדגם היא קיצור של long reach.
שתי גרסאות ה-LR החדשות מתבססות מכאנית על הכלים הסטנדרטיים התואמים, למעט יחידת הזרוע, מן הסתם, והתאמות נדרשות שבוצעו במערכת ההידראולית, הנדרשת עתה להתמודד עם עומסים וכוחות פיתול גדולים יותר. שני המחפרים מצוידים עם מנועי איסוזו 4-צילינדריים עדכניים (Tier 4 Final) בנפח 5.2 ליטר; ב-CX210D LR ההספק עומד על 160 כ"ס וב-CX250D LR מוצעים 177 כ"ס. הארכת הזרועות אצל שני המחפרים החדשים נועדו כמובן להרחיב ולהאריך את טווח העבודה המרבי של כלים אלו, בעיקר לשימושים בהם קשה להתקרב אל נקודת העבודה, כמו למשל גדות מים, אתר בהריסה עם סכנת התמוטטות, מדרון או שיפוע תלול וכיו"ב, כמו גם לעבודות חפירת תעלות או בורות עמוקים במיוחד, העמסות חול ועוד.
נתוני טווחי העבודה בכלים חדשים אלו הם כדלקמן:
קייס CX210D LR (משקל עבודה: כ-23.5 טון): טווח הגעה אופקי מרבי: 15.58 מ'. עומק חפירה מרבי: 12.0 מ'. גובה הגעה מרבי: 12.97 מ'
קייס CX250D LR (משקל עבודה: כ-28.8 טון): טווח הגעה אופקי מרבי: 18.32 מ'. עומק חפירה מרבי: 14.56 מ'. גובה הגעה מרבי: 13.95 מ'

מחפר קייס CX250D LR

מחפר קייס CX250D LR

בקייס טוענים כי לכלים החדשים מחזורי עבודה מהירים יותר, בין השאר הודות למערכת ההידראולית החדשה המגובה במערכות פיקוח ובקרה אלקטרוניות וממוחשבות. בין יתר המערכות המוצעות עם מחפרי זרוע ארוכה אלו נמצא את ה-BEC – מערכת החוסכת בצריכת האנרגיה באמצעות הורדת סל"ד המנוע הודות לניצול כוח המשיכה בעת הורדת ה'בום' וכוח האינרציה בעת סיבוב המחפר על צירו; מערכת ה-AEC – מערכת דימום מנוע אוטומטית, המכבה את המנוע לאחר זמן מסויים (הניתן לכיוון) בו המנוע עובד על סרק; מערכות ה-SRC וה-SSC – חוסכות באנרגיה ההידראולית באמצעות שליטה ובקרה במשאבה המרכזית לפי הלחץ ההידראולי מתאים עצמו אוטומטית למצב העבודה ולדרישה.
בנוסף למערכת ההידראולית החדשה והמתקדמת מוצעים למפעיל 3 מצבי עבודה לבחירה ('מהיר', 'כבד' ו-'אוטומטי'), כאשר בכל מצב פעולת מערכות הכלי מתיימרות להיות האידאליות לתנאים, ובכך לייעל את התפוקה יחד עם הורדת צריכת הדלק.