CAT MH3295 Material Handler

קטרפילר: משניים יוצא אחד

CAT MH3295 Material Handler

CAT MH3295 Material Handler

קטרפילר משיקה כלי ייעודי חדש לעבודה בתחום המחזור ומיון האשפה בשם קטרפילר MH3295. כמקובל לא פעם אצל כלים המיועדים לתחומי עיסוק אלו כך מוצע גם ה'מחפר' החדש עם תא מפעיל העולה ויורד באופן בלתי תלוי בזרוע, והמאפשר זווית ראיה נוחה ורחבה יותר על הנעשה בקצה הזרוע.
בקטרפילר מסבירים כי ה-MH3295 החדש נולד כתוצאה של מיזוג בין 2 מחפרים זחליים וותיקים יותר, כאשר מכל אחד מהם "הושאל" חלק אחר; תא המפעיל מגיע מהקטרפילר 390F כאשר רוב יתרת החלקים – יחידת הזרוע ורוב הבסיס עם הזחלים מגיעים מהקטרפילר 385C. לטענת אנשי היצרנית מתאים שעטנז כזה יותר לייעוד הכלי החדש, בהעניקו יציבות משופרת, ביצועים עדיפים וצריכת דלק נמוכה יותר לייעודו החדש של הכלי.
החלק התחתון של ה-385C נמצא כיציב במיוחד וכתוצאה מכך בסיס איתן, תרתי משמע, להרמת מטען רב – ומכל כיוון. בכלים המיועדים לעבודות מחזור, אשפה, מיון והעמסת סחורות שונות יש חשיבות זהה ליכולת ההרמה מלפנים או מהצד, מאחר ואופי העבודה דורש סיבובים תמידיים של החלק העליון. בסיס ה-385C משתרע על פני שטח של למעלה מ-33 מ"ר (6.1×5.5 מ', רוחבxאורך) ומציע לפיכך יציבות גבוהה בכל ההיקף. להתאמה מלאה לייעודו החדש טופל הבסיס של ה-MH3295 במטרה להגביר עוד יותר את רמת היציבות, ובין היתר צומצם מרווח הגחון באמצעות הרמת יחידות הזחלים בכחצי הס"מ למעלה, במטרה להוריד את מרכז הכובד. יחידת הציר המחברת בין החלק העליון לבסיס המחפר חוזקה אף היא, באמצעות הגדלת קוטרה הטבעות ועיבוי החלקים המרכיבים את היחידה. פעולה זו מאפשרת הרמת מטען כבד יותר ועדיין יכולת סיבוב מהירה ויציבה מספיק. גם נקודות עיגון הזרוע חוזקו ועיבויים וחיזוקים נוספים בוצעו ביחידת המנוע ובסיס הקבינה, במטרה להעניק עוד קשיחות וחוזק לכלי.

CAT MH3295 Material Handler

CAT MH3295 Material Handler

יש לזכור שבכלים העובדים בתחומי המחזור מהווה סיבוב החלק העליון מצד לצד ללא הרף חלק חשוב מתכונות הכלי, המבלה את רוב זמנו בהרמת מטען והעברתו לצד אחר, בתנועות קיצוניות הרבה יותר מהמקובל בעבודות כמו העמס עפר (לרוב רבע סיבוב מצד לצד) או עבודה עם פטיש, שם החלק העליון כמעט ואינו נע על צירו.
תא המפעיל מותקן על מנגנון הרמה והורדה עצמאי, ומסוגל לנוע בטווח שבין הגעה לקרקע ועד לגובה 7.5 מטרים. האבזור הסטנדרטי כולל בקרת אקלים אוטומטית, יחידת כיסא ממוזגת עם שיכוך אוויר מתכוונן, מסך LCD גדול באמצעותו ניתן לבצע מגוון משימות ולקבל אינפורמציה על כל מערכת בכלי, מצלמה המציגה את הנעשה מאחורי הכלי ועוד. כאופציה מוצעות בין היתר מצלמות נוספות, המשדרות תמונה מהנעשה בצידי הכלי.
המנוע בקטרפילר MH3295 החדש הוא Cat C18 Tier 4 Final המייצר 524 כ"ס. המפעיל יכול לבחור בין 2 מצבי עבודה – בהתאם לעומס ולכוח הנדרש. מערכות מתקדמות המפקחות על סל"ד המנוע והספיקה ההידראולית מצטרפות לאפשרות הבחירה בין מצבי העבודה השונים ומתיימרות לחסוך בממוצע עד 10% בצריכת הדלק ביחד לכלי המיועד לעבודות מחזור המתבסס על ה-385C.