Skyjack SJ30 ARJE articulating boom

הבמה המסתובבת של Skyjack

Skyjack SJ30 ARJE articulating boom

Skyjack SJ30 ARJE articulating boom


סקייג'ק האמריקאית (Skyjack) משיקה את ה-SJ30 ARJE – במת הרמה חשמלית עם סל המסתובב על צירו. מדובר בבמה המוגדרת על ידי היצרנית כ"קומפקטית עם יכולות גדולות"; הרוחב הוא 119 ס"מ בלבד, רדיוס הסיבוב עומד על 155 ס"מ בעוד שגובה ההרמה המרבי הוא 11 מטרים וכושר ההרמה המרבי בסל עומד על 227 ק"ג. מפרט זה – יחד עם יכולת הצידוד של הסל – מייעדת את הבמה החדשה לעבודה מורכבת יותר, במקומות צרים או קשים לגישה.
Skyjack SJ30 ARJE articulating boom

Skyjack SJ30 ARJE articulating boom


Skyjack SJ30 ARJE תוכנן בכדי לתת מענה לצורך מתגבר שזוהה על ידי מנהלי הפיתוח בחברה, של יכולת עבודה והגעה לגבהים במקומות צפופים וקשים להתניידות, כמו במפעלים, מוסכים גדולים, בתי אריזה, דפוס וכיו"ב. מדובר באתרי עבודה הדורשים לא פעם עבודה מלמעלה, קרי: הגעה אל מעל לנשוא הטיפול או הגישה. ה-SJ30 ARJE החדש מאפשר עלייה וירידה כמקובל בכלים אלו, כאשר יכולת הצידוד של יחידת הסל מרחיבה משמעותית את אפשרויות הגישה, ללא הצורך להזיז או למקם מחדש את הכלי. לטובת יכולת המעבר והעבודה במקומות צרים בנוי בסיס הבמה בתצורה שמאפשרת סיבוב סביב צירה ללא בליטה מעבר לרוחב הכלי (בגלגלים).
מפרט מלא טרם פורסם, אך מהנתונים שכבר דווחו עולה כי במת ההרמה החדשה עמידה ובטוחה לעבודה ברוחות במהירות של עד 45 קמ"ש וכי יכולת הטיפוס מאפשרת עלייה בשיפוע של 35%. יבואנית Skyjack לארץ היא חברת סיג פתרונות לעבודה בגובה מקדימה.
Skyjack SJ30 ARJE articulating boom

Skyjack SJ30 ARJE articulating boom