Yale ERP15-20VT series

Yale: שיפור החשמליות

Yale ERP15-20VT series

Yale ERP15-20VT series


יצרנית המלגזות האמריקאית ייל (Yale) משיקה מהדורה חדשה ומשופרת של סדרת המלגזות החשמליות ERP15-20VT. בייל טוענים כי עתה מדובר במלגזות החשמליות בעלות 3 גלגלים החסכוניות ביותר בצריכת האנרגיה בתחום. סדרה זו מכסה את טווח ההרמה שבין 1.6 ל-2.0 טון.
עיקר השיפור מתמקד בהחלפת מנגנון הבלימה ההידראולי, שבמלגזות חשמליות כאלו מונע ומופעל על ידי המנוע החשמלי. המנגנון המוצע עד כה הוחלף במנגנון חדש המכונה E-braking שעיקרו ביכולתו "לקרוא" במדויק תוך ניתור מתמיד את מיקום דוושת הבלם, באמצעות חיישנים מיוחדים, ולחשב את המומנט (הספק) הנדרש להפעלת הבלם על ידי המנוע. כך למעשה מוסב כוח מנוע לטובת בלימה בדיוק בעוצמה ובזמן הנדרשים. מסתבר שבלימת מלגזות חשמליות היא פעולה הגוזלת לא מעט אנרגיה מהמנוע ומהמצברים, והתייעלות בסעיף זה מתיימרת להוביל לחיסכון ניכר הן בצריכת החשמל והן בזמן הנדרש בין טעינות. עוד בענייני מערכת הבלימה מציינים בייל כי ברגע שהמלגזה נעצרה והמפעיל לא מבצע כל פעולה נוספת – הן בנסיעה והן בהרמת או הורדת התורן – נכנס בלם החניה לפעולה באופן אוטומטי. נגיעה על הדוושה או על ידיות התורן משחררת את הנעילה ומאפשרת המשך תנועה.
Yale ERP15-20VT series

Yale ERP15-20VT series


שיפור נוסף הוא בשני מצבי העבודה לבחירה, המוצעים כסטנדרט. המפעיל יכול לבחור במצב HiP (קיצור של high performance) כאשר נדרשים מלוא הביצועים והיכולות של המלגזה, במשימות בעומס מלא. כאשר העבודה היא עם פחות משקל או בעיקר תנועה ממקום למקום, ניתן לבחור במצב ECO-eLo (קיצור של energy low) כאשר המנוע החשמלי מייצר פחות הספק, ובכך נחסכת אנרגיה והזמן בין טעינות מתארך. לקבלת פרטים נוספים על סדרה ERP15-20VT החדשה ניתן לפנות ליבואנית מלגזות ייל לארץ, בלחיצה כאן
Yale ERP15-20VT series

Yale ERP15-20VT series