JCB JS160W

Alliance חדשים למחפרים

JCB JS145W

JCB JS145W


יצרנית הצמיגים הישראלית (בבעלות הודית) ATG, המשווקת צמיגים תחת שמות המותג Alliance, Galaxy ו-Primex משיקה צמיגים חדשים המיועדים לשמש מחפרים אופניים. הצמיגים החדשים משווקים תחת המותגים Galaxy ו-Alliance ופותחו במיוחד להתאים לדרישות המיוחדות העומדות בפני צמיגים המשרתים סוג ציוד כבד דנן. מחפרים אופניים נדרשים לא פעם להגיע למקומות קשים לגישה ועל מגוון רחב של סוגי קרקע עם פוטנציאל פגיעה גבוה, בעיקר בסביבת עבודה הכוללת פסולת בניין, שברי בטון וסלע ואף בוץ ואדמה לחה. בנוסף, כיום מציעים רוב המחפרים האופניים יכולות נסיעה במהירות גבוהה יחסית על דרכים סלולות, ולכן על הצמיגים לעמוד גם בדרישות המתבקשות מצמיג הנע על אספלט. שני הצמיגים החדשים מורשים למהירות של עד 50 קמ"ש, מעבר ליכולות כל המחפרים האופניים בשוק.
בשני הצמיגים החדשים – Galaxy DIGMASTER ו-Alliance 839 – מציינים אנשי ATG כי הפרופיל הוא חדש לגמרי, ומבטיח שילוב של אחיזה טובה על מצע קשה – בכלל זה אספלט – לצד עמידות גבוהה בפני תקרים ויכולת ניקוי עצמי מעולה, תכונה קריטית לגבי יכולת העבירות. בצמיגים החדשים הושם דגש על דפנות חזקות ועמידות בפני קריעה והמאפשרות יציבות גבוהה גם תחת עומסים. בנוסף מבטיחים אנשי היצרנית יכולת עמידה גבוהה בפני עומסי משקל המחפר האופני.
הצמיגים החדשים מיוצרים במפעל ATG בסמוך לעיר דלהי שבהודו ושיווקם בכל השווקים בהם היצרנית פעילה החל זה עתה. פרטים ניתן לקבל בתקריות המורשות.