Hyundai HR120C-9

דור מכבשים חדש ליונדאי

Hyundai HR30T-9

Hyundai HR30T-9

יונדאי החלה לשווק מכבשי כבישים תחת סדרה 9 החדשה, הכוללת מכבשי טנדם ומכבשים ויברציונים חדשים.
היצע מכבשי הטנדם החדש כולל 2 דגמים: HR25T-9 ו-HR30T-9 במשקלי עבודה של 2.5 ו-3.0 טון, בהתאמה, עם מנועי דויץ המציעים אצל שני הדגמים 30.2 כ"ס. רוחב התופים ביונדאי HR25T-9 הוא 40" (כ-102 ס"מ) וביונדאי HR30T-9 מדובר ב-50" (כ-127 ס"מ).
היצע המכבשים הויברציונים כולל 4 דגמים: יונדאי HR70C-9, יונדאי HR110C-9, יונדאי HR120C-9 ויונדאי HR140C-9. מכבשים אלו מוצעים במשקלי עבודה הנעים מ-7.1 ל-13.9 טון, ומצוידים במנועי פרקינס (ב-HR70C-9) או דויץ (יתר הדגמים) בטווחי הספק שבין 84 ל-140 כ"ס. רוחב התופים נע מ-67" ל-83" (כ-170 עד 210 ס"מ).

Hyundai HR70C-9

Hyundai HR70C-9

ביונדאי מדגישים כי הסדרות החדשות מהוות קפיצת מדרגה בכל תחום ביחס להיצע הקיים. בין השאר מוצעת במכבשים הויברציוניים מערכת התאמת עוצמת ומהירות הפעימות לסוג הקרקע והמצע, עם יכולת להתאים את הפעולה גם למהירויות העבודה הנדרשות.
מכבשי הטנדם הקומפקטיים תוכננו בעיקר לעבודות סלילה לטיפול באגרגטים שונים אך מותאמים גם לכיבוש אדמה מסוגים שונים. התוף מנוקה תדיר על ידי שני פסי ניקוי – מלפנים ומאחור, כך שניתן לעבוד ללא הפרעה גם כאשר המצע דביק ולח יותר.

Hyundai HR120C-9

Hyundai HR120C-9

מערכת המים כוללת אפשרות להתזה הן על התופים והן על המצע עליו עובדים, כאשר מיכל בנפח 208 ליטרים אמור לאפשר עבודה ממושכת בין מילוי למילוי. המפעיל יכול תוך כדי תנועה לכוון את כיוון וזווית התזת המים כמו גם את עוצמתם. סעיפי הבטיחות כוללים קשת הגנה מאסיבית העמידה בפני קריסה גם בעת התהפכות ומערכת דימום מנוע מידי בשעת חירום.Hyundai HR140C-9

Hyundai HR140C-9