E80-120XN: מלגזות חשמליות חדשות להייסטר

מלגזת הייסטר מסדרה E80-120XN

מלגזת הייסטר מסדרה E80-120XN

יצרנית המלגזות האמריקאית הייסטר (Hyster) משיקה סדרת מלגזות חשמליות חדשה בת 3 דגמים בשם E80-120XN. כולן מוצעות עם סוללות 36V, הינע קדמי והיגוי אחורי, עם אפשרות הטיה של מוט ההרמה האנכי עד 5 מעלות לפנים ולאחור.

מלגזת הייסטר מסדרה E80-120XN

מלגזת הייסטר מסדרה E80-120XN

המלגזות החדשות תוכננו על סמך היזון חוזר ודגשים שנאספו ממפעילים רבים – כך טוענים אצל היצרן – מתעשיות הרכב, הנייר והייצור. ל-E80XN משקל עצמי בן 5,025 ק"ג, יכולת הרמה עד לגובה של 305 ס"מ ומטען מרבי להרמה בן 8,000 ליברות (מכאן שם הדגם), שהם כ-3,632 ק"ג. ל-E100XN משקל עצמי בן 5,584 ק"ג, גובה הרמה דומה אך יכולת להרים עד 10,000 ליברות (4,540 ק"ג) ול-E120XN משקל עצמי בן 6,293 ק"ג, יכולת הרמה של עד 279 ס"מ אך משקל הרמה מרבי של 12,000 ליברות, שהם כ-5,450 ק"ג.

מלגזת הייסטר מסדרה E80-120XN

מלגזת הייסטר מסדרה E80-120XN

עוד נבדלים שלושת דגמי הסדרה החדשה זה מזה בנתוני האורך הכולל (לא כולל המזלג); אורך ה-E80XN הוא 245 ס"מ, ב-E100XN הנתון אומר 262 ס"מ וב-E120XN הגדול בהיצע מדובר על 272 ס"מ.
הייסטר מפרסמת עוד את נתוני מהירות הנסיעה ויכולת הנסיעה בשיפוע: ב-E80XN מדובר על טווח מהירות של 13.4-18.2 קמ"ש מרביים, תלוי במטען, עם יכולת טיפוס של עד 14.1 מעלות. ב-E100XN מדובר על 12.3-16.5 קמ"ש ו-כ-12 אחוז בהתאמה וב-E120XN מדובר על 11.2-15.0 קמ"ש ו-10.4 מעלות, בהתאמה.

מלגזת הייסטר מסדרה E80-120XN

מלגזת הייסטר מסדרה E80-120XN